پاکدشت کالا
شماره آگهی: 4100
پاکدشت کالا

توضیحات آگهی

یک هکتار زمین دارای آب برق و گاز سند تک برگ