پاکدشت کالا
پاکدشت کالا

توضیحات آگهی

به دو پیک موتوری و دو پیک پیاده جهت کار در فست فود محدوده میدان شعبه نیازمندیم شیفت اول ۸ صبح تا ۱۶ شیفت دوم ۱۵ الی ۲۳ حقوق هر شیفت پیک موتوری ۲ میلیون تومان حقوق یک پیاده فقط برای ارسال سفارشات محدوده میدان شعبه ۷۰۰ هزار تومان یک وردست خانم شیفت شب از ساعت ۱۷ الی ۲۳ حقوق یک میلیون و پانصد یک روز مرخصی در هفته بدون محدودیت سنی