پاکدشت کالا
شماره آگهی: 4094
پاکدشت کالا

توضیحات آگهی

🔹به تعدادی اقا و خانم
✔️ جهت کار در یک شرکت تولیدی

🏭واقع در شهرک صنعتی عباس اباد

📌 با حقوق و مزایای مکفی مطابق وزارت کار

🚌 سرویس ایاب و ذهاب نیاز مندیم

☎️۳۶۴۲۴۰۰۶ِ داخلی ۱۰۲