پاکدشت کالا
پاکدشت کالا

توضیحات آگهی

🏭یک شرکت تولیدی واقع در خاتون آباد

🔹به یک نفر آبدارچی بازنشسته آقا

📌 با حقوق وزارت کار نیازمند است